Tävla om höstens skönaste leksak till ditt busfrö där hemma – vinn en åkbar Volvo-traktor med fungerande grävarm!  

Att tävla är enkelt:
1. Gilla bilden på vårt instagram: https://www.instagram.com/p/BZYDEz8nw_J/
2. Följ oss på @littlefarmer.se och tagga en vän som du tror skulle gilla oss.
3. Skriv en kort motivering varför du och ditt busfrö ska vinna.

Tävlingen pågår fram till och med måndag 25 september. Läs fullständiga tävlingsvillkor för tävlingen nedan.

Villkor för Little Farmers tävling "Vinn en leksakstraktor" för konsumenter.

1. Tävlingen pågår mellan den 23 september 2017 och den 25 september 2017. 

2. Tävlingen arangeras av Little Farmer, Lantmännen Cerealia AB, Box 30192, SE-104 24 Stockholm. Vid eventuella frågor kontakta Little Farmer via vår konsumentkontakt på konsumentkontakt.littlefarmer@lantmannen.com.

3. Tävlingen är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige. Endast tävlingsbidrag som kommit in till Little Farmer under den period som tävlingen pågår, enligt punkt 1 ovan, godtas och kommer att ingå i uttagningen av vinnaren (förutsatt att övriga kriterier som framgår av dessa villkor uppfylls). Tävlingsbidrag som skickas in före eller efter tävlingen kommer inte att godtas. Anställda eller representanter för Lantmännen Cerealia AB eller deras familjer får inte delta i denna tävling.

4. För att delta i tävlingen ska de tävlande:

  1. Gilla bilden på Little farmers instagramkonto: https://www.instagram.com/p/BZYDEz8nw_J/
  2. Följ vårt instagramkonto (@littlefarmer.se) och tagga en vän som du tror skulle gilla oss.
  3. Skriv en kort motivering varför du och ditt busfrö ska vinna.

5. Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast vid midnatt den 23 september 2017 för att vara giltiga. 

6. Vinsten utgörs av en leksakstraktor "Child's Ride On EW160 Volvo Digger"(https://www.volvocemerchandise.co.uk/products/child-s-ride-on-ew160-volvo-digger), värde ca 800 SEK och passande för barn mellan 3-5 år. 

7. Little Farmer ansvarar inte för eventuella tekniska fel, driftsstörningar, virus eller andra problem som hänför sig till Little Farmers tekniska miljö som används för tävlingen och som kan påverka insända tävlingsbidrags giltighet eller slutresultatet av tävlingen. Little Farmer ansvarar inte för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, inte kan mottagas eller blivit för sent levererade till Little Farmer.

8. Vinnande bidrag utses av en jury bestående av representanter från Little Farmer. Juryn väljer ut en vinnare som uppfyller kriterierna i punkt 4 ovan. Juryns beslut kan inte överklagas.

9. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

10. Vinnaren meddelas personligen av Little Farmer och dess namn kan offentliggörs via Little Farmers Instagramkonto, hemsida och Facebooksida. 

11. De uppgifter som deltagarna av tävlingen lämnar om sig själva i samband med insändandet av tävlingsbidrag kommer att behandlas i syfte att administrera tävlingen, vilket bl.a. innefattar administration av insända tävlingsbidrag, offentliggörande och publicering av vinnaren samt information till vinnaren om vinsten.

12. Genom att delta i tävlingen ger deltagarna Little Farmer rätt att, utan kostnad  eller ytterligare tillstånd, använda vinnarens personuppgifter, så som namn, efternamn, ort samt tävlingsbidrag på Little Farmers hemsida (littlefarmer.se), Instagramkonto och Facebooksida samt i butik i syfte att tillkännage vinnaren av tävlingen samt för marknadsföringsändamål som har samband med tävlingen.

13. Deltagare som begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av sina personuppgifter kan kontakta Little Farmer på postadressen som anges i punkt 2 ovan. 

14. Genom att godkänna dessa villkor samtycker deltagaren av tävlingen till personuppgiftsbehandling enligt ovan. 

15. Vinsten kan inte överlåtas, bytas mot kontanter eller ändras vad avser innehåll eller omfattning. För det fall den i punkt 6 angivna vinsten inte är tillgänglig, har Little Farmer rätt att fritt ersätta vinsten med ett alternativ som har motsvarande värde. 

16. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren av tävlingen dessa villkor.